banner red

Vuxen med egen NPF diagnos

För dig som är vuxen med egen diagnos, erbjuder vi temakvällar, aktiviteter och cafékvällar. På dessa träffar möter du andra i liknande situation och kan utbyta erfarenheter, dela med dig av vad som fungerar för dig, hjälpa varandra att hitta strategier i vardagen eller vad som känns aktuellt just för dig. Syftet är i första hand att erbjuda en träffpunkt för vuxna.

På våra träffar finns alltid gratis fika och själva träffen är också gratis för medlemmar. Du behöver bara anmäla dig på en träff åt gången och kan avanmäla dig när du vill. Alla grupper leds av ansvariga på Attention Stockholm.


Temakvällar

Kom och diskutera olika förvalda teman under ledning av våra gruppledare. Temat kan till exempel vara hjälpmedel, att hantera känslor, relationer eller NPF och nära relationer.

Syftet med temakvällarna:

 • Att skapa gemenskap
 • Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte
 • Bara vara och delta utifrån dina egna önskemål
 • Ledare från Attention är alltid närvarande
 • Öka sina kunskaper om NPF
 • Träffa andra i liknande situation.

 


 Temakvällar för Kvinnor

Kom och diskutera olika förvalda teman under ledning av våra gruppledare. Temat kan till exempel vara hjälpmedel, att hantera känslor, relationer eller NPF och nära relationer.

Syftet med temakvällarna:

 • Att skapa gemenskap
 • Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte
 • Bara vara och delta utifrån dina egna önskemål
 • Ledare från Attention är alltid närvarande
 • Öka sina kunskaper om NPF
 • Träffa andra i liknande situation.

Aktiviteter

Vi har aktiviteter en gång per månad. Aktiviteterna är en chans att ses en extra gång och finns för att kunna planera in sådant som ni medlemmar önskar.

Aktiviteten kan vara allt från en temakväll, föreläsning eller aktivitet utanför Attention. På somrarna går vi och badar och grillar till exempel.

Syftet med aktiviteterna:

 • Att skapa gemenskap
 • Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte
 • Bara vara och delta utifrån dina egna önskemål
 • Ledare från Attention är alltid närvarande
 • Öka sina kunskaper om NPF
 • Träffa andra i liknande situation.

 


Cafékvällar

På cafékvällarna finns utrymme att bara vara, ta en fika och prata med andra.

Syftet med cafékvällarna:

 • Att skapa gemenskap
 • Skapa ett forum för erfarenhetsutbyte
 • Bara vara och delta utifrån dina egna önskemål
 • Ledare från Attention är alltid närvarande
 • Träffa andra i liknande situation

 


 

Hur anmäler jag mig?

För att anmäla dig och se vilka aktiviteter som finns gå in på Attention Stockholms webbplats. 

Information om nästa träff och anmälan görs här >>

Har du frågor?
Telefon: 08-410 885 60
E-post: info@attention-stockholm.se