banner red

Faktablad och länkar om NPF

Här finns Attentions faktablad om NPF, bra länkar och annan information.

I Attentions webbutik finns ett stort utbud av film, böcker och annan information om NPF.


NPF - Neuropsykiatriska funktionsnedsättningarExamensuppsatser
 

ADHD
 
 
Mer om ADHD
 
ADHD-center, Habilitering & Hälsa, Stockholms Läns Landsting
www.habilitering.nu/ADHD-center

Tips och råd till personer med ADHD, föräldrar till barn med ADHD och till pedagoger
och lärare som undervisar barn/elever med ADHD.
www.adhdinfo.se

Information från Sjukvårdsrådgivningen om ADHD
www.1177.se/Stockholm/Fakta-och-rad/Sjukdomar/Adhd

RBU, Riksförbundet för Rörelsehindrade Barn och Ungdomar
www.rbu.se/adhd-damp

Neuronätet - Ett neuropsykiatriskt forum
Neuronätet/ADHD

Självhjälp på vägen
www.sjalvhjalppavagen.se - om ADHD

Aspergers syndrom
 
 
Mer om Aspergers syndrom
 

Tourette syndrom
 
 
Mer om Tourette syndrom
 
Film
"Vi har Tourette". Nyinspelad dokumentärfilm där vi får träffa sex personer i åldrarna 12-74 år med Tourette.
"Utanför din dörr". Regissör: Martin Söder och Eric Donell, skådespelare: Lina Englund, Eric Donell, Björn Gustafson, Lennart Jähkel, Lennart Hjulström m.fl. Filmen finns att köpa i Attentions webbutik >>

Böcker
"Mr Tourette on tour". Författare Pelle Sandstraks. Boken går att köpa i Attentions webbutik >>
"Mr Tourette och jag", Författare Pelle Sandstraks. Boken går att beställa från Attentions webbutik >>

Självhjälp på vägen
www.sjalvhjalptourette.se

OCD - Tvångssyndrom
 
Mer om OCD - Tvångssyndrom
Svenska OCD-förbundet Ananke
www.ocdforbundet.se

Självhjälppåvägen
www.sjalvhjalppavagen.se - om OCD 

Autism, dyslexi, dyskalkyli och språkstörningar
 
 
Mer information

Dyslexiförbundet FMLS
www.fmls.nu

På Afasiförbundets webbplats finns flera olika böcker om språkstörningar
www.afasi.se

Eftersom NLD är ett ganska nytt begrepp i Sverige är det svårt att hitta informationssidor på svenska. Däremot finns det information på norska hos Statlig Specialpedagogisk StØttesystem och norska NLD-föreningen samt på engelska hos Jessica Kingsley publishers.