banner red

Styrelsen i Attention Stockholms län

I vår styrelse finns samlad kompetens och bredd. Några av oss har själva neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, flera är föräldrar till barn, ungdomar och vuxna med dessa svårigheter och vi har även yrkesverksamma inom området.

Vill ni ta del av handlingar så som årsmötesprotokoll och verksamhetsberättelse vänligen kontakta kansliet.

Telefon kansli: 
08-27 04 05

E-post:
kansli@attention-stockholmslan.se

 


Ordförande:
Pia Eliasson
E-post: pia@attention-stockholmslan.se 

Kassör:

Petra Matha

E-post: petra@attention-stockholmslan.se

  

Intressepolitisk talesperson:
Vakant


Ledamöter:

Annika Oden-Frisk
E-post: annika@attention-stockholmslan.se 

Margareta Hedström
E-post: margareta@attention-stockholmslan.se 

Kenny Kvarnström
E-post: kenny@attention-stockholmslan.se

Therese Netzell

E-post: therese@attention-stockholmslan.se 

Maria Dahlquist- Öhlén

E-post: maria@attention-stockholmslan.se

Klas Marklund

E-post: klas@attention-stockholmslan.se

 

 


Ersättare:

Per Larsson

E:post: per@attention-stockholmslan.se

Annika Brar

E-post:annikab@attention-stockholmslan.se

 

 


Valberedning

Birgitta Nordfors - sammankallande
E-post: nackavarmdo@attention-stockholmslan.se 

Stefan Johansson

Lars Dahlquist-Öhlén

Mikael Eliasson

Sofia Myhrman