banner red

Stadgar

Stockholms länsförening har som ändamål:

  • att arbeta efter Riksförbundet Attentions intressepolitiska program och etiska riktlinjer
  • att vara ett samverkansorgan för Attentions lokala föreningar inom Stockholms län
  • att stödja bildandet av nya lokala föreningar i länet
  • att skapa ett länsövergripande samarbete mellan de lokala föreningarna i utbildnings- och informationsfrågor samt för verksamheter för medlemmarna
  • att sprida kunskap och förståelse om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland yrkes­verksamma och andra som kommer i kontakt med personer med dessa funktions­nedsättningar
  • att arbeta intressepolitiskt med landstinget och kommunförbundet i länet och verka för ett större inflytande i frågor som rör vård och stöd för personer med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar och deras närstående
  • att samarbeta med andra föreningar i liknande frågor
  • att samverka med vårdgivare, skolor och andra verksamheter med syfte är att förbättra villkoren och öka livskvalitén för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Ladda ner handlingar i PDF nedan:

Handlingar från årsmötet 2012: