banner red

Om Attention Stockholms län

i Stockholms län finns elva lokala Attentionföreningar som tillsammans har ca 4000 betalande medlemmar.

Attention Stockholms län är en del av Riksförbundet Attention.

På Attention Stockholms läns webbplats hittar du information om de lokala föreningarna.

Samtliga lokalföreningar samarbetar för att på bästa möjliga sätt kunna möta de olika behov och önskemål som medlemmar och intressenter har.


Stockholms länsförening har som ändamål:

 • att arbeta efter Riksförbundet Attentions intressepolitiska program och etiska riktlinjer
 • att vara ett samverkansorgan för Attentions lokala föreningar inom Stockholms län
 • att stödja bildandet av nya lokala föreningar i länet
 • att skapa ett länsövergripande samarbete mellan de lokala föreningarna i utbildnings- och informationsfrågor samt för verksamheter för medlemmarna
 • att sprida kunskap och förståelse om neuropsykiatriska funktionsnedsättningar bland yrkes­verksamma och andra som kommer i kontakt med personer med dessa funktions­nedsättningar
 • att arbeta intressepolitiskt med landstinget och kommunförbundet i länet och verka för ett större inflytande i frågor som rör vård och stöd för personer med neuropsykiatriska funktions­nedsättningar och deras närstående
 • att samarbeta med andra föreningar i liknande frågor
 • att samverka med vårdgivare, skolor och andra verksamheter med syfte är att förbättra villkoren och öka livskvalitén för personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

 


Alla är välkomna!

Oavsett vilken lokalförening du är medlem i är du välkommen att delta på de olika medlemsaktiviteterna, föreläsningar och utbildningar som erbjuds.

Länets lokalföreningarna samarbetar för att på bästa möjliga sätt kunna möta de olika behov och önskemål som medlemmar och intressenter har.

Våra lokalföreningar bedriver aktiv medlemsverksamhet för dig som är:


Bli medlem i en av Attentions lokalföreningar nära dig
bli-medlem-1

 

På den här sidan kan du bli medlem i en av Stockholms läns  lokalföreningar.

Som medlem får du tillgång till medlemsaktiviteter, föreläsningar och utbildningar.

Du stödjer Attentions arbete för att personer med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar ska bemötas med respekt och få det stöd de behöver.

 

Ditt medlemskap ger kraft åt vårt arbete att bedriva aktiv medlemsverksamhet.blank

 • Fler medlemmar ger mer kraft åt vårt arbete
 • Var med och förbättra livssituationen för personer med NPF
 • Var med och förbättra förutsättningarna för yrkesverksamma som möter personer med NPF
 • Som medlem får du en årsprenumeration på tidningen Attention
 • Som medlem får du 20 rabatt på utbildningar, temadagar och mässor som Attention arrangerar*
 • Som medlem får du tillgång till våra samtalsforum, träffar och nätverk.

  *För en stödorganisation gäller medlemsrabatt för en person i organisationen.

Kontakta Attention Stockholms län

Attention Stockholms län
Brännkyrkagatan 91
11823 Stockholm
Tfn: 08 270405

Organisationsnummer: 802409-0543


Vill du komma i kontakt med Riksförbundet?

Telefon: 08-120 488 00
E-post: kansliet@attention-riks.se

Besöksadress
Tjurhornsgränd 6
121 63 Johanneshov

Öppettider & Telefontider
Måndag - Fredag: 09.00-11.30 och 13.00-16.00