banner red

Webbtillgänglighetsdirektivet - MFD vill se högre ambitionsnivå

Det krävs en högre ambitionsnivå när Sverige genomför EU-direktivet om tillgänglighet i myndigheters webbplatser och mobila applikationer, det så kallade webbtillgänglighetsdirektivet.

http://www.mfd.se/om-mfd/nyheter-och-press/nyheter/nyheter-2018/webbtillganglighetsdirektivet---mfd-vill-se-hogre-ambitionsniva/