banner red

Uppdrag till MTM från regeringen att göra en översyn av tillgången till tillgängliga läromedel från förskola till högskola

Regeringen uppdrar åt Myndigheten för tillgängliga medier, MTM, att i samverkan med Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, göra en översyn av tillgången till läromedel som är anpassade för personer med funktionsnedsättning från förskola till högskola.

 

http://www.mtm.se/om-oss/nyheter/uppdrag-till-mtm-fran-regeringen-att-gora-en-oversyn-av-tillgangen-till-tillgangliga-laromedel-fran-forskola-till-hogskola/?utm_source=temporära+nytillkomna+till+MTMs+nyhetsbrev&utm_campaign=3ada9f7857-MTM_Manadsbrev_februari_2017&utm_medium=email&utm_term=0_1eb18e1b9a-3ada9f7857-57050873