banner red

Tyngd på KBT i uppdaterade riktlinjer

Det behövs en kraftig ökning av tillgången på psykologisk behandling. Det skriver Socialstyrelsen i de uppdaterade nationella riktlinjerna för ångest och depression som presenterades på onsdagen. 

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2017/12/Tyngd-pa-KBT-i-uppdaterade-riktlinjer/