banner red

Två typer av försäkringsmedicinska utredningar ska försvinna i år

Två av dagens tre utredningsmodeller vid försäkringsmedicinska utredningar ska fasas ut under 2018. Tanken är att endast aktivitetsförmågeutredning, AFU, ska utföras i alla fall där Försäkringskassan beställer en försäkringsmedicinsk utredning av landstingen och regionerna.

 

http://lakartidningen.se/Aktuellt/Nyheter/2018/01/Forsakringsmedicinska-utredningar-ska-standardiseras/