banner red

Tio procent fler patientklagomål- SLL

De klagomål som inkommer till patientnämnden rör i första hand områdena vård och behandling. Dessa ärenden utgör närmare 45 procent. Relativt många anmälningar som handlar om olika typer av brister i kommunikation och bemötande har också kommit in. Patientens upplevelse av vårdsituationen kan ofta hänga ihop med hur just bemötandet varit

http://www.sll.se/nyheter-stockholms-lans-landsting/2017/02/Tio-procent-fler-patientklagomal/