banner red

Tillsynsrapport 2016 - De viktigaste iakttagelserna inom IVO:s tillsyn och tillståndsprövning för verksamhetsåret 2016

I denna tillsynsrapport presenterar IVO myndighetens viktigaste iakttagelser inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården under 2016. Iakttagelserna är ett resultat av en inventering och analys, och av myndighetens tillsyn och tillståndsprövning.

http://www.ivo.se/publicerat-material/rapporter/tillsynsrapport-2016-de-viktigaste-iakttagelserna-inom-ivos-tillsyn-och-tillstandsprovning-for-verksamhetsaret-2016/