banner red

Systematiskt förbättringsarbete minskar tvångsåtgärder

SKL avvisar flera förslag från utredningen om tvångsåtgärder i psykiatrin. SKL vill se ett fortsatt systematiskt förbättringsarbete med fokus på förebyggande och frivilliga insatser.

https://skl.se/tjanster/press/nyheter/nyhetsarkiv/systematisktforbattringsarbeteminskartvangsatgarder.15732.html