banner red

Strategi och handlingsplan för ANDT-arbetet i Stockholm 2017-2020

Nästan vart femte barn lever i en familj där en vårdnadshavare dricker för mycket alkohol och i
två av tre misshandelsfall är alkohol inblandad. Hälften av alla rökare beräknas dö i förtid och
ännu er blir sjuka av sin rökning. Och för de som använder narkotika nns en ökad risk att inte
klara av skolan eller ett arbete. Alkohol, narkotika, dopning och tobak (ANDT) orsakar inte bara ett stort lidande för den som är beroende och de anhöriga, utan har också stora samhällsekonomiska konsekvenser. För Stockholms län kan det handla om era tiotals miljarder kronor årligen. Att satsa på ett starkt ANDT-arbete kostar, men att låta

bli är långt mer kostsamt. Både för individer och samhälle.

 

http://www.lansstyrelsen.se/Stockholm/SiteCollectionDocuments/Sv/publikationer/2017/ANDT-strategi-2017-SLUTLIG-webb.pdf