banner red

Statistik om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade 2016-Socialstyrelsen

Statistiken visar att antalet insatser som kommunerna ger enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) fortsätter att öka. Även antalet personer med insatser ökar i högre takt. Det är också betydligt fler män än kvinnor som får insatser. Bland 0-6 åringarna är det mer än dubbelt så många pojkar som får stöd än flickor.

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2017/2017-3-41