banner red

Specialistutbildning för psykologer startar i januari 2018

Nästa år ges för första gången Specialistutbildning i klinisk barn- och ungdomspsykologi med fokus på barn- och ungdomspsykiatri.

Utbildningen ges i regi av Kompetenscentrum för psykoterapi vid Centrum för psykiatriforskning, KCP, och är ett samarbete mellan KCP och BUP Stockholm. Tanken är att den ska ge de kunskaper och färdigheter som behövs inom just BUP för att bedriva kliniskt psykologarbete på en avancerad nivå.

http://www.bup.se/sv/Om-BUP/Aktuellt/specialistutbildning-for-psykologer-startar-i-januari-2018/