banner red

Sophie Ekman: Skolhälsan styrs av rektorernas godtycke

Skolhälsovården har alltid, fram till nya skollagen, varit en oberoende enhet som aldrig behövt vika ner sig för en rektor eller en kommun, som inte hörsammar att barnet utifrån exempelvis autism eller ADHD eller kognitiva funktionsnedsättningar inte får den medicinska/pedagogiska hjälp som barnets funktionsnedsättning innebär.

http://asikt.dn.se/asikt/debatt/aterinfor-en-skolhalsovard-vard-namnet/