banner red

Snart kommer vi skicka ut en enkät om hemmasittare

 

”Vill uppmärksamma er på att vi, om ca en vecka, ska skicka ut en enkät till våra och Autism och Aspergerföreningens medlemmar.
Vi vill få reda på det stora mörkertalet kring "hemmasittande" barn/ungdomar och unga vuxna.
Med detta underlag ska vi sedan arbeta vidare för att lyfta fram gruppen, vars röster inte hörs högt nog.
Vi uppskattar all hjälp med detta!