banner red

Skolan ska bli bättre på att stötta elever med ADHD och andra neuropsykiatriska svårigheter

Utbildningsdepartementet föreslår nya kunskapskrav för speciallärare och specialpedagoger i en promemoria som nu skickas ut på remiss. Syftet är att säkerställa att framtida speciallärare och specialpedagoger får en fördjupad och breddad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och därmed bättre förmåga att anpassa lärmiljön utifrån elevens förutsättningar.

 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/03/skolan-ska-bli-battre-pa-att-stotta-elever-med-adhd-och-andra-neuropsykiatriska-svarigheter/