banner red

Samtal och motion upplevs viktigt för psykisk hälsa

Studien från CES bygger på en analys av svaren på öppna frågor i en enkät som lämnades ut till patienter i väntrummen vid två öppna psykiatriska mottagningar inom Stockholms län under hösten 2014.

http://folkhalsoguiden.se/nyheter/vantrumstudien/