banner red

Samlad rapport om arbetet med att minska självmorden

Rapporten ger en lägesbeskrivning av det suicidpreventiva arbetet på nationell nivå under 2017. Bland annat lyfts Folkhälsomyndighetens arbete med nationell samordning och de insatser som andra nationella myndigheter och organisationer gör för att minska suicid. 

https://www.folkhalsomyndigheten.se/nyheter-och-press/nyhetsarkiv/2018/januari/samlad-rapport-om-arbetet-med-att-minska-sjalvmorden/