banner red

Remissvar | Saknad! Uppmärksamma elevers frånvaro och agera (SOU 2016:94)

Utredningens förslag syftar till att skolorna ska uppmärksamma och agera på elevers frånvaro på ett tidigare stadium än vad som sker i dag och att eleverna ska få den hjälp de behöver för att deras rätt till utbildning ska tillgodoses.

http://www.arbetsterapeuterna.se/Om-forbundet/vi-tycker/Remissvar1/20141/Remissvar--Saknad-Uppmarksamma-elevers-franvaro-och-agera-SOU-201694/