banner red

Regeringen tar samlat grepp kring arbetet med unga som varken arbetar eller studerar

Regeringen har idag utsett Inger Ashing till nationell samordnare för unga som varken arbetar eller studerar. Hon ska, enligt tidigare beslutade kommittédirektiv, främja samverkan mellan myndigheter, kommuner, landsting och organisationer på nationell, regional och lokal nivå kring insatser för unga som varken arbetar eller studerar. För att inte unga ska hamna mellan olika aktörers ansvar, finns det behov att stärka samverkan i arbetet med att få unga som varken arbetar eller studerar tillbaka till arbete och studier.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/11/regeringen-tar-samlat-grepp-kring-arbetet-med-unga-som-varken-arbetar-eller-studerar/