banner red

Regeringen måste lyssna på Socialstyrelsens varning

Barn med funktionsnedsättning med behov av personlig assistans är överrepresenterade bland de som drabbas av två vägledande domar i Högsta förvaltningsdomstolen. Detta visar den rapport från Socialstyrelsens som presenterades igår.”Socialstyrelsen är tydlig i sina resultat och varnar för utvecklingen", säger Mikael Klein, intressepolitisk chef på Funktionsrätt Sverige. Nu hoppas vi att regeringen tar detta på allvar och gör nödvändiga lagändringar som innebär att barn och familjer i fortsättningen får sina rättigheter tillgodosedda.”

https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/regeringen-maaste-lyssna-paa-socialstyrelsens-varning-2330546