banner red

Rapport från Almedalen 2012

Lasse Camehagen som sitter i Attention Stockholms Läns styrelse, rapporterar sina intryck från Almedalen

Föräldrakrafts seminarium inleddes med:

ICA´s före detta koncernchef Kenneth Bengtsson, numera ordförande för Svenskt Näringsliv inledde tillsammans med Per Johansson från Glada Hudikteatern seminariet arrangerat av Föräldrakraft och sponsrat av bl a Solhagagruppen.

ICA har under en 3-årsperiod anställt över 1000 personer med funktionsnedsättning för att man vill bidra till ett samhälle där alla får ta del och utvecklas till sin fulla potential.

Kenneth Bengtsson säger vidare att ICA inte har patent på detta utan det är upp till varje företag i Sverige att göra samma sak. Det är mycket berikande och leder till affärsmässighet! Kenneth Bengtsson vill utifrån sin nya roll i svenskt näringsliv utmana företag i Sverige att göra samma sak. Han säger också att det är viktigt att göra det på riktigt och inte som ett reklamjippo.

Skapa nya sysselsättningar

Per Johansson menar att den stora utmaningen är att skapa nya sysselsättningar i stället för att hitta nya jobb. Per Johansson har ett socialt kooperativ som bl a klipper gräsmattor och får betalt för det. Per tycker att alla ska ta sitt ansvar.

Almedalen mingel Föräldrakraft

Jag träffade även Autism- och Aspergerförbundet

De hade ett eget tält på Donners torget mitt i Visby, där pratade vi om vikten av förebilder, personer som har Autism och som har fått stöd och verktyg till att få livet att fungera och som kan inspirera andra och ge hopp inför framtiden.

Det jag upplevde mer av i år, om jag jämför med förra året så träffade jag fler föräldrar detta år, som har barn och vuxna med olika funktionsnedsättningar, där vi diskuterade allt mellan himmel och jord, man blir väldigt bedrövad hur dåligt mycket fungerar i samhället, föräldrar får kämpa för allt om de ska få hjälp. Så vi har mycket att göra tillsammans för att förändra samhället, frågorna måste upp på bordet, vi måste utbilda och ge den sanna bilden till våra politiker som ofta tar de viktiga besluten.

Kunskapsnivån och erfarenheterna är väldigt låga hos våra politiker.

/Lasse Camehagen