banner red

Projektet Din Rätt

Har du erfarenhet av att ha blivit diskriminerad? Vet du i så fall vart du kan vända dig för att få hjälp? Projektet Din Rätt arbetar med att uppmärksamma och stoppa diskriminering mot personer på grund av deras psykisk ohälsa.

http://www.nsph.se/projekt/projektet-din-ratt/