banner red

Prisat arbete för uppföljning av tvångsåtgärder

SLSO Psykiatri har fått ett patientsäkerhetspris för hur vi arbetar med uppföljning av tvångsåtgärder. Efter varje tvångsåtgärd erbjuds patienten ett uppföljningssamtal. Det ger patienten möjlighet att berätta om sin upplevelse av vården och vi får värdefull kunskap om hur vi kan bli ännu bättre.

http://psykiatri.sll.se/aktuellt/prisat-arbete-for-uppfoljning-av-tvangsatgarder/