banner red

Oanmäld granskning visar lägre lärarstöd i årskurs 3 än årskurs 6

Eleverna i årskurs 3 fick inte tillräckligt lärarstöd vid nästan var femte tillfälle där Skolinspektionen observerade helklassundervisning i en oanmäld granskning under hösten.

 

https://www.skolinspektionen.se/sv/Om-oss/Press/Pressmeddelanden/oanmald-granskning-visar-lagre-lararstod-i-arskurs-3-an-arskurs-6/