banner red

Nytt mål ska styra funktionshinderspolitiken

Ett nytt mål och en ny inriktning ska styra funktionshinderspolitiken. Statsrådet Åsa Regnér presenterade i dag den av regeringen beslutade propositionen för funktionshinderspolitiken som nu lämnas till riksdagen för beslut.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/05/nytt-mal-ska-styra-funktionshinderspolitiken/