banner red

Namnändringen gick igenom

Årsmötet valde enhälligt att ändra stadgarnas § 1 och därmed föreningens namn, så att vi nu är Attention Huddinge-Botkyrka-Salem. Vi är glada att nu kunna visa salembor att vi ser oss som deras lokalförening också, och att de är varmt välkomna med här.

På måndag, 9 mars 17.00, är vi för första gången tillsammans med Anhörigstödet i Salems kommun arrangörer av en föreläsning, i biograf Murgrönan intill Salems centrum. Det är vår egen valberedare och tidigare ordförande Anders Moberg som berättar om Attentions projekt "Vägar till jobb". Senare under våren blir det mer sådant, flera gånger med Attentionprofiler, varav sista gången i juni med vår egen nye (nygamle) ordförande Anders Pemer.

Anders Pemer är alltså ordförande på nytt, efter Rebecca Silverstein som behövde träda tillbaka efter två år. Ny ledamot blev Anette Stenberg från Huddinge, som passande nog också blir ny vice ordförande. Vi fick även en ny suppleant, Maryam Fathi Roudsari också från Huddinge. Vi hälsar Anette och Maryam varmt välkomna!