banner red

Mäns psykiska hälsa- SKL

Normer för manlighet bidrar till pojkars och mäns psykiska ohälsa och begränsar deras benägenhet att söka hjälp och vård i tid. Samma normer påverkar hur män blir bemötta inom vården. SKL har tagit fram en skrift med strategier för att stärka arbetet kring mäns psykiska hälsa.

 

https://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/manspsykiskahalsa.14338.html