banner red

Läsa-skriva-räkna garantin handlar om alla elevers funktionsrätt

”Det är en självklarhet att alla elever ska få det stöd de behöver för att lära sig läsa, skriva och räkna”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige. ”Men det är tydligt att den lagstiftning vi har idag inte räcker till.”

https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/laesa-skriva-raekna-garantin-handlar-om-alla-elevers-funktionsraett-2109762