banner red

Lag utan genomslag - utvärdering av patientlagen

Patientlagen trädde i kraft den 1 januari 2015. Lagens övergripande syfte är att stärka och tydliggöra patientens ställning.

Uppföljningen av patientens faktiska ställning har utgått från patienters perspektiv.

 

http://www.vardanalys.se/Rapporter/2017/Lag-utan-genomslag/