banner red

Kvalitetsbokslut 2016- SLL

Vårt Kvalitetsbokslut för 2016 är nu färdigt. Här hittar du våra medicinska resultat och jämförelser med tidigare år.

http://psykiatri.sll.se/aktuellt/kvalitetsbokslut-2016/