banner red

Kunskapssammanställning om diskriminering pga psykisk ohälsa- NSPH

Nu är den här – den första systematiska kunskapsöversikten om diskriminering av personer med psykisk ohälsa. Det är NSPH-projektet Din Rätt som ligger bakom den, ihop med journalisten och forskaren Sofia Wikman, och förutom att samla alla relevanta studier i frågan sedan tio år tillbaka kommer de också med en rad rekommendationer om hur diskrimineringen stoppas.

http://www.nsph.se/2017/05/09/kunskapssammanstallning-om-diskriminering-pga-psykisk-ohalsa/