banner red

Kunskapen om autism hos flickor måste öka- Läkartidningen

En avhandling från 2010 [1] visar att flickor med utvecklingsavvikelser tenderar att missas av professionella. Föräldrar hade sökt hjälp hos vårdcentraler och barn- och ungdomspsykiatrin ett flertal gånger utan att någon uppmärksammat autism och/eller uppmärksamhetsstörning. Efter grundlig utredning konstaterades att det som tolkats som exempelvis ångest, depression, inlärningssvårigheter eller familjerelaterade problem i själva verket bottnade i autism/och eller ADHD. Avhandlingen blev en milstolpe när det gäller att upptäcka flickor med avvikande utveckling, men fortfarande saknas kunskap inom vården, omsorgen och skolan.

http://www.lakartidningen.se/Opinion/Debatt/2017/03/Kunskapen-om-autism-hos-flickor-maste-oka/#.WMAHv1_KJ1E.facebook