banner red

Kraftig ökning av sömnmedlet melatonin

Sömnhormonet melatonin, som ofta förskrivs till personer med adhd, har ökat med över 40 procent mellan 2015 och 2016. Störst var ökningen bland vuxna kvinnor. Det visar ny statistik från Socialstyrelsens läkemedelsregister.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2017/kraftigokningavsomnmedletmelatonin