banner red

Granskningar ska göra vården bättre-Sll

Nu sammanfattas årets fyra granskningar av vuxenpsykiatrin som hälso- och sjukvårdsförvaltningen gjort. Syftet är att dra lärdomar som ska ge patienterna bättre och mer effektiv psykiatrisk vård.

- Avsikten med granskningarna är att förbättra för patienterna. Förutom att säkra att alla vårdgivare gör de förändringar som behövs vill vi också utveckla vårt sätt att beställa vård så att det blir effektivare, säger Maria Hägerstrand, enhetschef för psykiatrin inom Stockholms läns landsting.

http://www.sll.se/verksamhet/halsa-och-vard/nyheter-halsa-och-vard/2017/10/Granskningar-ska-gora-varden-battre/