banner red

Funktionsrättsguiden

Guiden till dina rättigheter

Visste du att det finns en FN-konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning? Konventionen beskriver dina rättigheter och Sverige ska se till att dessa rättigheter genomförs.

https://guide.funktionsrattskonventionen.se