banner red

Fonder, stiftelser och stipendier- Forum funktionshinder

Det finns många fonder, stiftelser och stipendier som personer med funktionsnedsättning kan ansöka pengar från. Ofta har fonder, stiftelser och stipendier olika krav för att man ska kunna få bidrag. Det kan handla om en viss ålder, var man bor eller en specifik diagnos. De flesta fonder har ett sista ansökningsdatum.

http://habilitering.se/funktionshindersguiden/ekonomi/fonder