banner red

Förskrivningen av adhd-läkemedel varierar kraftigt i landet

Andelen barn som får adhd-läkemedel skiljer stort över landet. I Gävleborgs län hade 8,6 procent av de 10-17-åriga pojkarna och 4,7 procent av flickorna minst ett sådant läkemedelsuttag 2017. Motsvarande siffror för Jönköpings län är 3,6 och 1,2 procent.

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2018/forskrivningenavadhd-lakemedelvarierarkraftigtilandet