banner red

Fler barn än förväntat får adhd-läkemedel

Förskrivningen av adhd-läkemedel fortsätter att öka. Under 2016 fick 5,5 procent av pojkarna och 2,5 procent av flickorna i åldern 10-17 år sådana läkemedel. Det är fler än förväntat, utifrån dagens kunskap om hur vanligt adhd är. Samtidigt varierar förskrivningen kraftigt mellan kommunerna.

http://www.socialstyrelsen.se/pressrum/pressmeddelanden/flerbarnanforvantatfaradhd-lakemedel