banner red

Ett nytt webbaserat diagnosformulär, ADHD-RS DSM-5 är publicerat och klart

Ett nytt webbaserat diagnosformulär, ADHD-RS DSM-5, baserat på de svenska DSM-5-kriterierna, är publicerat och klart.

Om du vill se demo-versionen, logga in på:
http://actiondialog.com/scripts/slweb/slweb.dll?CMD_PARAM=446600015?start?
Inloggning sker med kod: skrivkraft_54321 (svaren sparas inte).

Om du är forskare och knuten till Gillbergcentrum kan du använda formuläret via följande inloggning:
http://actiondialog.com/scripts/slweb/slweb.dll?CMD_PARAM=446600005?start

Inloggning sker med engångskoder som kan beställas från Skrivkraft AB (svaren sparas i databas och pdf-utskrifter kan genereras för enskilda svar).

Läs mer här:

http://www.gnc.gu.se/Aktuellt/Nyheter/fulltext//ett-nytt-webbaserat-diagnosformular--adhd-rs-dsm-5-ar-publicerat-och-klart..cid1244015