banner red

Enkät om unga vuxna utan studier/ sysselsättning

Hej!

I vårt vidare arbete för unga vuxna mellan 16-29 år utan sysselsättning eller arbete, genomför vi en enkät för att ta reda på hur stödet ni får/fått sett ut från olika instanser. Eller hur avsaknaden av stödinsatser ser ut.

Detta kommer fungera som underlag för våra föreningar i fortsatt påverkansarbete mot kommun och landsting för att få samverkan att fungera för denna bortglömda målgrupp.

Om du är berörd av nedanstående information, ber vi dig ta någon minut att fylla i enkät som finns länkad. Är du inte vår målgrupp ber vi dig förbise detta mail.”

https://sv.surveymonkey.com/r/V3XXLKY