banner red

De vill skapa arbetsplatser där olikheter är norm

ARBETSMILJÖ. Olikheter är en tillgång – inte ett hinder. Och arbetsplatserna måste utformas för att spegla det. Tillsammans ska Akademikerförbundet SSR, Handikappförbunden samarbeta för att driva på utvecklingen av universellt utformade arbetsplatser.

https://akademssr.se/reportage/de-vill-skapa-arbetsplatser-dar-olikheter-ar-norm