banner red

Bedömningskriterier överenskommelse psykisk ohälsa - SKL

Socialstyrelsens bedömningskriterier förtydligar hur grundkrav och prestationsmål i överenskommelsen för 2015 kommer att bedömas.

Socialstyrelsen har tagit fram bedömningskriterier för 2015 års grundkrav och prestationsmål i samverkan med SKL.

Socialstyrelsens bedömningskriterier

Information på webbplatser

Utförlig information om vilka områden och problem som ska finnas på respektive kommuns och landstings webbplats framgår av Socialstyrelsens tabellmatris. Det är ingen förändring i tabellmatrisen jämfört med 2013-2014.

Tabellmallar med information som ska finnas på kommuner och landstings webb enligt grundkrav 2 (PDF, nytt fönster)

Kravet innebär att områdena ska finnas med på webbsidorna, men benämningen på respektive områden kan vara en annan än de som finns i Socialstyrelsens mall. Väljs en annan benämning än den i tabellmatrisen ska det förtydligas i SKL:s inmatningsverktyg.

SKL:s granskning av webbplatser utifrån brukarperspektiv

Inom ramen för 2014 års överenskommelse tog SKL på sig att genomföra en granskning av relevansen och begripligheten i den information som finns på kommunernas och landstingens webbplatser. Granskningen genomfördes utifrån ett brukarperspektiv med hjälp av en extern aktör som använde fokusgrupper med högstadieelever för att granska webbplatserna.

Rapport fokusgrupper webbgranskning (PDF, nytt fönster)

Personabeskrivningar och webbtips, webbgranskning (PDF, nytt fönster)

http://skl.se/halsasjukvard/psykiskhalsa/overenskommelsenpsykiskohalsa/bedomningskriterier.1961.html