banner red

Barns psykiska ohälsa - rapport från BRIS

Under 2016 handlade fyra av tio av Bris kontakter med barn om psykisk ohälsa. Rapporten du håller i din hand är en alarmklocka. Den beskriver verklig­ heten för de barn som kämpar för sin rätt till hälsa. Den visar på att det är dags för förändring – att det är dags att bryta trenden med den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga.

 

https://www.bris.se/globalassets/pdf/rapporter/bris-rapport-2017_1.pdf?utm_source=Minds+veckobrev&utm_campaign=906aed141a-EMAIL_CAMPAIGN_2017_03_30&utm_medium=email&utm_term=0_e8de409d60-906aed141a-219599329