banner red

Autism- och Aspergerförbundets LSS-plattform

Har man autism har man rätt att ansöka om insatser enligt LSS. Insatserna beviljas därefter utifrån det individuella behovet. Plattformen tar upp vilka insatserna är och varför dessa är viktiga för personer med autism och deras anhöriga, men tydliggör även lagens övergripande intentioner med rätten till ett gott liv i fokus.

http://www.autism.se/lssplattform