banner red

Assistanshundar

Myndigheten för delaktighet, MFD, har regeringens uppdrag att finansiera och följa upp Svenska Brukshundsklubbens, SBK:s arbete som stödfunktion för assistanshundar. Tillsammans ska MFD och SBK också informera relevanta aktörer om nyttan och värdet med assistanshundar.

http://www.mfd.se/kunskapsomraden/assistanshundar/