banner red

Äntligen höjs lönebidraget till en värdig nivå

Igår gick regeringen ut och gav besked om nya efterlängtade förstärkningar inom arbetsmarknad. ”Efter många års envist arbete från Funktionsrätt Sveriges sida lyssnar regeringen äntligen och höjer lönebidraget till personer med funktionsnedsättning till en värdig nivå”, säger Lars Ohly, ordförande i Funktionsrätt Sverige.

https://www.mynewsdesk.com/se/funktionsratt/pressreleases/aentligen-hoejs-loenebidraget-till-en-vaerdig-nivaa-2135355