banner red

Anhörigveckan i Stockholm

anhorig-mindre

Lördagen den 4 oktober öppnar Stockholms stadshus portarna för En dag för anhöriga. Du som vårdar, sköter om, besöker eller har funderingar kring en make, maka, barn, förälder eller granne med exempelvis demenssjukdom, MS, Parkinson, Aspberger är varmt välkommen.

På En dag för anhöriga träffar du anhörigkonsulenter och andra företrädare för Stockholms stads och Stockholms läns landsting, frivilligorganisationer med flera. Dagen är starten för Anhörigveckan i Stockholm.

Tid: Lördagen den 4 oktober 10.00-15.30
Plats: Stockholms stadshus, ingång från Borgargården

Läs mer här:
http://www.stockholm.se/FamiljOmsorg/Aldreomsorg/Anhorig-och-narstaende/Anhorigveckan/?kontakt=